VCA

De norm voor veiligheidsmanagement.

De VGM Checklist Aannemers zorgt ervoor dat bij de uitvoering van werkzaamheden de afgesproken veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. De organisatie dient invulling te geven aan de relevante vragen uit de checklist en mogelijke risico’s vooraf te onderkennen. Hoe maakt u vertaalslag van de VCA norm naar wat u in uw organisatie moet doen en hoe zorgt u ervoor dat deze activiteiten naar behoren worden uitgevoerd?

Afhankelijk van uw bedrijfsomvang en het type werkzaamheden/projecten, gelden vanuit de VCA algemene vereisten. Voor specifieke branches gelden aanvullende eisen. Werkt u met onderaannemers of partners? Dan geldt dat u zelf een VCA** dient te hebben en dat u van uw onderaannemers een register dient bij te houden met daarin hun VCA erkenning dan wel een bewijs dat deze voldoen aan gestelde eisen.

Easy Compliancy brengt alle taken die u vanuit de VCA moet doen in beeld, helpt u snel te bepalen wat voor u van toepassing is, laat u eenvoudig functionarissen toewijzen om die taken uit te voeren en levert templates voor de gewenste veiligheidsregistraties.
Easy Compliancy biedt u het instrument en de kennis om al uw VCA zaken op orde te brengen én te houden.


U heeft als gebruiker geen uitgebreide kennis nodig van de VCA of van veiligheidsnormen om gebruik te maken van het instrument. Er hoeft geen ingewikkeld proces doorlopen te worden, de gebruiker bepaalt door algemene vragen in te vullen en keuzes te maken zelf de structuur van het handboek. Veiligheidsnormen en bepalingen die niet van toepassing zijn, worden weggelaten.

Easy Compliancy maakt alle VCA-taken voor uw organisatie inzichtelijk en wij kunnen u met deskundig advies ondersteunen bij de implementatie.

Hoe werkt het?

  • Kies uw abonnementsvorm en meld u aan
  • Log in en beantwoord de vragen die u krijgt voorgeschoteld
  • Wijs taken en verantwoordelijkheden toe aan functionarissen
  • Publiceer en gebruik het handboek online of maak een fysieke print
  • Stel arbeidsmiddelen- en opleidingsregisters op met online templates
  • Onderhoud de verschillende registers, certificeringen, keuringen en inspecties

Start nu:

Uw dynamische data is 24/7 online beschikbaar, inzichtelijk voor uw eigen medewerkers en auditors,  altijd recent en bijgehouden. Bij alle veranderingen in uw organisatie of in de wetgeving, wordt uw VCA-handboek bijgewerkt en kunt u op elk moment aanpassingen maken, zonder opnieuw te beginnen.

U krijgt toegang tot de webapplicatie waar online alle voor uw organisatie verplichte beleidsstukken, procedures en instructies en beschikbaar zijn.

Selecteer het abonnement dat bij uw organisatie past. Na het invullen van uw basisgegevens sturen stellen wij een VCA-omgeving voor u in en kunt u direct aan de slag.

PLAN - PRICE

Description

MKB

Tot en met 25 medewerkers

MBK+

Tussen 26 en 100 medewerkers

Enterprise

Meer dan 100 medewerkers


text

text

VCA

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

VCA

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

VCA

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers