Abonnementen

Easy Compliancy levert een webtoepassing die het midden- en kleinbedrijf (MKB) helpt hun secundaire bedrijfsprocessen te beschrijven en inzichtelijk te maken welke mensen verantwoordelijk zijn voor verschillende taken. Organisaties zijn verplicht dit te doen volgens de wet en regelgevende normen (zoals ISO 27001, AVG, VCA, etc.) Dit is normaal gesproken een complex proces omdat MKB bedrijven consultants moeten inbrengen en veel uren en geld moeten spenderen om hun processen zodanig te beschrijven dat ze voldoen aan wet- en regelgeving.

Easy Compliancy biedt sjablonen en genereert online bedrijfsspecifieke compliancyhandboeken in uren in plaats van weken. Het maken van de handboeken gebeurt via een eenvoudig vragen- en antwoordproces. Compliancyhandboeken zijn online beschikbaar voor medewerkers en auditors. We nemen de complexiteit en hoge kosten weg zodat de organisatie op hun primaire processen kan focussen.

AVG / GDPR

De AVG is een Europese verordening inzake de verwerking van persoonsgegevens die ook geldt voor MKB-bedrijven. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie. Meer lezen…

VGM Checklist Aannemers

Zoals de naam al zegt, is het een checklist die ervoor zorgt dat op en rondom de bouw- of werkplaats maximale veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Werknemers en werkgevers dienen alle vragen uit de checklist positief te kunnen beantwoorden. Met andere woorden: aan alle punten uit de VCA moet worden voldaan. Meer lezen…

Calamiteiten- en veiligheidplan

is in Nederland wettelijk verplicht bij de organisatie van een evenement. Gemeenten stellen een calamiteitenplan steeds vaker als eis voor een vergunningaanvraag. Los daarvan is het een handig hulpmiddel om een veilig en verantwoord evenement te organiseren. Het dwingt je als organisatie om goed na te denken over (veiligheids)aspecten waarbij je misschien nog nooit eerder hebt stil gestaan en die vervolgens goed te regelen. Meer lezen…